Posted at 2017. 9. 11. 14:34 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

도봉역 1번출구 건너편 농협에서 아침 9시30분에 만나 무수골 - 원통사 - 우이암 -도봉주능선 - 자운봉 -신선대 - 만장봉 -선인봉 - 마당바위 - 도봉산역으로 하산. 산행거리 10.42키로 산행시간 6시간 산행인원 14명.

 
댓글남겨주세요