Posted at 2017. 10. 9. 17:23 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

사당역 4번출구에서 아침 9시 10분에 만나 파이프능선 - 연주대 -8봉능선 - 안양유원지로 하산. 산행거리 약 12키로 산행시간 6시간 산행인원 22명.

댓글남겨주세요