Posted at 2017. 11. 14. 11:12 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행]

정부과천청사역 7번출구에서 09시 30분에 만나 백운사능선-2봉-6봉국기봉-8봉-안양예술공원으로 하산.

산행인원 12명

댓글남겨주세요