Posted at 2017.12.04 17:38 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

도봉산역 1번출구에서 9시30분에 만나 자운봉-신선대-오봉-여성봉으로 하산

산행거리 약9키로 산행시간 5시간 산행인원 17명.

댓글남겨주세요