Posted at 2018. 1. 29. 11:31 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

사당역 4번출구 CU앞에서 10시에 만나 파이프능선 - 연주대 -케이블카능선 - 정부과천청사역으로 하산. 산행거리 약 10키로 산행시간 6시간 산행인원 13명.

댓글남겨주세요