Posted at 2018.02.26 13:16 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행]
송추계곡에서 7명이 도봉산 여성봉 오봉 자운봉 신선대 올랐다가 마당바위를 거쳐 도봉산역으로 하산
총 산행거리 10키로 6시간 산행.
댓글남겨주세요