Posted at 2018. 3. 20. 14:32 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행]
관악역 정자앞에서 14명이 아침 9시30분에 만나 삼성초-제2전망대-학우봉-국기봉- 천인암능선~안양예술공원으로 하산하였고 산행거리 약 8키로 산행시간 약 6시간.

댓글남겨주세요