Posted at 2018.05.23 11:16 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

부처님 오신날 사당역 4번출구에서 관음사 - 국기봉 - 파이프능선 - 연주대 - 자운암능선 - 서울대로 하산. 산행거리 약6키로 산행시간 약 5시간 살방살방~

댓글남겨주세요