Posted at 2018.06.04 15:48 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행]
관악역 2번출구 정자앞에서 35명이 모여 삼성초 - 학우봉 - 삼성산정상 - 천인암능선 - 안양예술공원으로 하산.

댓글남겨주세요