Posted at 2018. 9. 18. 15:19 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

정부과천청사역 11번출구에서 16명이 만나 과천향교 - 헬기장 - 8봉능선 - 안양예술공원으로 하산

산행거리 약 10키로 산행시간 6시간.


댓글남겨주세요