Posted at 2018. 11. 5. 17:22 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행]

1호선 정부과천청사역 11번 출구에서 16명이 오전 9시30분 만나 케이블능선- 삼거리-헬기장 - 학바위능선 - 서울대수목원-안양예술공원으로 하산 약 10키로 산행시간 5시간.

댓글남겨주세요