Posted at 2018.12.03 14:53 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행]

1호선 관악역 2번출구 밖 정자에서 21명이 오전 9시30분 모여 삼성초교 - 학우봉 - 삼성산 국기봉 - 삼성산 - 삼성천 예술공원으로 하산.

산행거리 약 8키로 산행시간 5시간.


댓글남겨주세요