Posted at 2019. 2. 12. 12:14 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행]
1호선 관악역 2번출구밖 정자에서 13명이 오전 9시30분 삼성초교-학우봉-국기봉-솔밭- 안양예술공원으로 하산.
산행거리 약 8키로 산행시간 5시간.'낙서장 > 우리들' 카테고리의 다른 글

[일요산행] 안양 삼성산 190217  (0) 2019.02.18
[원정산행] 덕유산 190216  (0) 2019.02.18
[일요산행] 삼성산 190210  (0) 2019.02.12
[토요산행] 관악산 190209  (0) 2019.02.12
[평일산행] 수락산 190206  (0) 2019.02.07
[토요산행] 도봉산 190202  (0) 2019.02.04댓글남겨주세요