Posted at 2019. 6. 10. 16:47 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[토요산행] 도봉산 190608어제내린 비로 비교적 깨끗한날도봉산역 건너편 만남의 광장에서 오전 10시 34명이 산행시작 우이암 오봉 신선대 망월사역으로 하산예정이었으나 늦게 출발하기도 하였고 넉넉히 쉬는 바람에 오봉에서 자운봉쪽으로 진행하다가 도봉산역으로 하산.산행거리 11키로 휴식포함 7시간.

 

 
댓글남겨주세요