Posted at 2019. 9. 16. 16:15 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행] 수락산 190915
명절연휴 마지막날 16명이 시작하여 수락산역 3번출구에서 시작 산행중에 2명이 합류하여18명이 석림사를지나 장암역으로 하산.
댓글남겨주세요