Posted at 2019. 12. 11. 10:12 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

어제 도봉산 산행후 딸래미도 출장가고해서 쉴까도 했지만 삭신이 쑤셔 삼성산 따라가기로~
반가운 분들과 만남도 좋았고 땀흘리고 돌아오니 삭신도 덜 쑤시네요 ㅎ
그래서 산행이 좋은가 봅니다.
댓글남겨주세요