Posted at 2021. 4. 29. 12:01 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[토요산행] 도봉산 210424
도봉산역에서 선인암 다락능선 포대정상에서 와이계곡을거쳐 신선대 가기전에 산차사 산객들과 합류하여 신선대 올랐다가 마당바위를 지나 도봉산탐방센터로 하산.
댓글남겨주세요