Posted at 2017. 12. 18. 16:02 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

1호선 관악역 2번출구 밖에서 09시 50분 12명이 만나 삼성초-제2전망대-학우봉-국기봉-

천인암능선~안양예술공원으로 하산. 산행거리 7키로 산행시간 4시간.

댓글남겨주세요