Posted at 2018.04.16 10:09 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행]

수락산 산행 당고개역 4번출구에서 오전10시 에 만나 32명이 산행.

당고개역 - 학림사 - 용굴암 - 도솔봉 - 코끼리바워 - 치마바위 - 철모바위 - 수락산역으로 하산.

산행거리 약 8키로 산행시간 약 5시간~

코끼리 바위

댓글남겨주세요