Posted at 2018.12.03 14:35 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[토요산행]

2,4호선 사당역 4번출구 안 지하도에서 20명이 오전 9시40분에 만나 관음사 국기봉 - 파이프능선 - 연주대 - 버섯바위능선 - 서울대로 하산. 산행거리 7.5키로 산행시간 약 5시간.


댓글남겨주세요