Posted at 2019. 4. 30. 09:06 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행] 도봉산 여성봉 오봉
구파발역과 송추 느티나무 정류소에서 10명이 모여 산행. 송추계곡 여성봉 오봉 자운봉 신선대 마당바위 도봉산역으로 하산.산행거리 약 10키로 산행시간 6시간.
댓글남겨주세요