Posted at 2018. 12. 26. 09:20 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[송년산행]

2018.12.22일 정부과천청사역 11번 출구에서 40명이 모여 송년산행후 송년회 참석.

산차사능선-연주대-선유천국기대-관음사국기대 - 사당역 낙지촌 약 9키로 5시간 산행.댓글남겨주세요