Posted at 2018. 12. 26. 09:59 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산횅]

2018.12.23. 1호선 관악역 2번출구 밖 정자에서 오전 10시 12명이 모여 삼성초교-학우봉-국기봉-솔밭-천인암능선- 안양예술공원으로 하산. 약 9키로 산행시간 5시간.


댓글남겨주세요