Posted at 2018.05.02 11:54 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

1,7호선 도봉산역 건너편 만남의 광장에서 오전 10시 10명이 만나 도봉산역 - 보문능선 - 우이암 - 도봉주능선 - 오봉 - 여성봉 - 송추 탐방센터로 하산. 산행거리 약 10키로

댓글남겨주세요